Foto Jan Larsson 

 

 

Digitalisering av lantbruket – när och hur sker den stora revolutionen? 2017-02-06

Digitalisering i ett EU-perspektiv – Var står forskningen?, Niels Gøtke, ICT Agri Köpenhamn

Vart är vi på väg i maskinutvecklingen?,, Per Johnsson, Söderberg och Haak

Möjligheter i det administrativa arbetet,, Jimmy Larsson, LRF Konsult

Teknik på plats och på väg,, Johanna Wetterlind, SLU Skara

Automatiserad administration – är det möjligt?Lars Johan Rustad, NIBIO, Norge

PLF – Precision Livestock Farming – exempel på den nya sensorteknologin i animalieproduktionen, Anders Herlin, SLU Alnarp

Vilken roll har Lantbrukaren om 20-30 år, Henrik Jönsson, Torreberga maskinstation

lantbruk.se, Johan Martinsson, Dataväxt

Tematiska workshoppar

1. Implementering; hur ska en lantbrukare få kunskap om vad som kan/bör implementeras.

2. Helheter; risker och möjligheter finns för olika system inom t.ex. växtodling resp. animalieproduktion eller t.o.m. mellan t.ex. spannmålsproduktion och vallproduktion. Hur kan denna risk/möjlighet hanteras? Hur integrerar man olika system?

3. Utbildning; dagens utbildning syftar till biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Med bildanalys, datasammanställningar etc. kan behoven komma att ändras, vilka är troliga förändrade behov, hur ska denna förändring genomföras?

4. Forskning; digitaliseringen innebär stora förändringar som kräver ny kunskap (tekniskt, systemkunskap, socialt…). Var ska denna forskning ske, av vem…? Kan samarbete i med andra nordiska och europeiska länder vara ett komplement?

5. Rådgivning; sannolikt finns ett kunskapsunderskott i rådgivningen kring dessa frågor, hur ska ett kunskapslyft kunna ske?

6. Sociala frågor; förarlösa redskapsbärare och diverse digitala hjälpmedel inom mjölkproduktionen som indikerar statusen hos individuella kor är exempel på trolig utveckling som innebär att rollen som lantbrukare kan komma att ändras och t.ex. flyttar kanske bonden från landet till ett kontor i staden. Vad innebär detta?

7. Testbänken Alnarp - Vad kan vi göra på vår närmaste resurs - Alnarps egendom?

8. Lönar det sig? Ett ekonomiskt perspektiv på resursoptimering, produktivitet och lönsamhet med nya verktyg.