Foto Jan Larsson 

 

Mer baljväxter på åkern och tallriken, 2017-11-08

Inledning

Baljväxternas förträfflighet Cornelia Witthöft, Mohammed Hefni, Ferawati Ferawati

Bönor, ärtor och linser i hemmaköket Jenny Damberg , journalist och författare

Prevent the World's Doom, Consume a Healthy Legume Sara Da Silva Lernstål, Konstantin Kiratsopoulos

Varför är hälsomedvetna kunder intresserade av baljväxter? - Andreas Stephan, Jönköping International Business School, presenterar resultat från ett masterarbete

Svenska lantbrukares erfarenheter av att odla baljväxter Georg Carlsson, SLU presenterar resultat från ett masterarbete

Är baljväxter miljövänliga? Hur kan vi veta det? Pernilla Tidåker och Elin Röös, SLU, om hållbarhetsbedömningar av jordbrukssystem och produkter

Baljväxter i Kalmarregionen Thomas Isaksson från Regionförbundet i Kalmar

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter

Presentation av forskningsprojekten New Legume Foods (Elin Röös, SLU) och MegaLegume (Lina Svanberg, Rise)