Foto Jan Larsson 

 

Växjö möte, 5 - 6 dec 2017

 

Tisdag 5 december

 

Inledning Chair: Lisa G

09.00

Välkommen till den 45:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö Lisa Germundsson SLU Partnerskap Alnarp

09.05

Försöksåret 2017, Sverigeförsöken Ulrika Dyrlund-Martinsson, HS Skåne och Erik Ekre, HS Halland

09.20

Effekter av årets väder och klimat på skörd och kvalitet Göran Bergkvist, SLU Ultuna och Nils Yngveson, KWS

 

Växtskydd i oljeväxter Chair: Gunilla Berg

10.20

Svamp- och insektsförsök i höstraps L13-810, L9-8450 Albin Gunnarsson, Svensk Raps

10.40

Skador av skidgallmygga: påverkan av rapsvivlar och landskapseffekter Mattias Larsson, SLU Alnarp

11.00

Verticillium - aktuellt kunskapsläge Christina Dixelius, SLU Ultuna

 

Växtskydd i spannmål Chair: Per-Erik Holmgren

11.25

Korta reflektioner över växtskyddsproblem 2017 David Gottfridsson, HIR Skåne

11.35

Septoria, variation inom vetesorter regionalt Aakash Chawade, SLU Alnarp

11.50

Bladlus/rödsotvirusresistens i höstvete och bladfläcksjukeresistens i korn, Inger Åhman, SLU Alnarp

12.05

Lunch

13.05

Fungicidförsök i stråsäd 2017 Gunilla Berg och Elisabet Bölenius, Jordbruksverket Alnarp

13.40

Fungicider - idag och framtidsutsikter Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet

 

Ogräs Chair: Dave Servin

14.05

Ogräs i höstraps, L5-8010 Albin Gunnarsson, Svensk Raps

14.55

Aktuella ogräsresultat 2017, renkavle och åkerven. L5-2450, L5-2424 Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp

15.15

Renkavlebekämpning ur växtodlingsrådgivarens perspektiv Marcus Willert, HIR-Skåne

15.35

Ekorrsvingel Lars Andersson, SLU Ultuna

15.55

Praktiska erfarenheter av ekorrsvingel Martin Andersson, Löderup Växt AB

16.10

Erfarenheter av nya herbicider i spannmål Rikard Andersson, HIR Skåne

16.25

Viltskador i åkergrödor Petter Kjellander, SLU Grimsö

 

Onsdag 6 december

 

Växtnäring och mark Chair: Stina Olofsson

08.00

Kvävestrategier och kväveformer i höstvete L3-2299, L3-2300 Gunnel Hansson, HIR Skåne och Ingemar Gruvaeus, Yara

08.35

Kvävestegar i höstvetesorter L7-150, Kvävebehov hos olika maltkornssorter, L7-426 Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

09.00

Tillväxtregulatorer, biologi och försöksresultat. L5-4050, L5-1050 Folke Sitbon, SLU Ultuna Per-Erik Holmgren, HIR Skåne

 

Forts. Växtnäring och mark Chair: Hans Nilsson

10.05

Beståndsuppbyggnad olika höstvetesorterJannie Hagman, SLU Ultuna, Nils Yngveson, KWS

10.35

Skördetidpunkter och sort i korn, L7-410 Ida Lindell, HIR Skåne

10.55

Styrkor och svagheter med strukturkalkning Jens Blomqvist, SLU Ultuna

11.25

Reducerad jordbearbetning, L2-4048. Vad kan vi lära oss och vad är aktuellt inom jordbearbetningen Marcus Willert, HIR Skåne

11.45

Tillskottsbevattning till vete. Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Ingrid Wesström, SLU Ultuna

12.10

Lunch

 

Vall och grovfoder Chair: Linda af Geijersstam

13.10

Kvävegödsling- och -strategi i blandvall, L3-2311 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

13.25

Gödslingsrekommendationer i vall Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Linköping

13.45

Skördetidsprognos i ensilagemajs Magnus Halling, SLU Ultuna

14.05

Vallsortprovning i konkurrens, L6-2124 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

14.20

Vallfröblandningar med ökad baljväxtandel, L6-4430 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

14.35

Ympning av blålusern, nya preparat Magnus Halling, SLU Ultuna

14.55

Avslutning och tack för i år Lisa Germundsson,SLU Partnerskap Alnarp