Partnerskap Alnarp

 
 

Kansli:
SLU, Lena Johnson
Box 53
SE-230 53 Alnarp
Tel: +46 (0)40 41 52 69

lena.johnson@slu.se

 

Koordinator, allmänna frågor:
Lisa Germundsson
040-41 52 53

 

  Webb-frågor, allmänna frågor:
Jan Larsson, 040-41 50 73
   

I ämnesgrupperna finner du bl.a. några sekreterare som är väl insatta i Partnerskap Alnarp, SLU och sina resp. ämnesområden.

Även styrgruppens ledamöter kan tillfrågas i frågor som rör Partnerskap Alnarps verksamhet.