Foto Jan Larsson 

 

Så stoppar vi renkavle, 2017-11-20

Välkomna! Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp och Lennart Nilsson, LRF/LRF Växtodling

Per Widén, SJV Uppsala. Åtgärder för att förhindra spridning av renkavle

Anders TS Nilsson, SLU Alnarp. Hållbara odlingsstrategier mot renkavle

Henrik Hallqvist, SJV Alnarp. Hållbar kontroll av renkavle - kemisk bekämpning och resistens

Nils-Gustav Nilsson, Planagården, Kattarp och Henrik Jönsson, Kornheddinge Staffanstorp. Renkavlebekämpning i praktiken, mina erfarenheter

Kjell Ivarsson, LRF. LRF Växtodlings arbete med svårbekämpade gräsogräs.