Foto Jan Larsson 

 

 

SUFs sommarmöte 2017

30 maj 2017

 

 

Nordisk PPP Pre-breeding och Livsmedelsstrategin Anders Nilsson, SUF

 

Nordiskt kornförädlingssamarbete - PPP. Therese Bengtsson, SLU

 

Sammanfattning av dagen Therese Bengtsson, SLU