Foto Jan Larsson 

 

 

Hyggesfritt skogsbruk

Tönnersjöhedens försökspark den 1 juni 2017

 

08.30

Ankomst och fika och kort välkomsthälsning av moderator Magnus Petersson

09.00

Carl Appelqvist Skogsstyrelsen, bakgrund, mål/policy, lagstiftning

09.15

Göran Örlander –Södra

09.25

Peter Ask- Sveaskog

09.35

Tryggve Persson- Lunds stift

09.45

Urban Nilsson SLU, Vad är på gång inom forskningen?

10.00

Studiebesök i skogen. I skogen går vi runt i 3-4 olika områden. Måldiameterförsök T232 Eriksköp, plockhuggning på fuktig mark, ”blädningsyta” T35 med stormskador, ”lövskogsblädning”.

 

Förutom att studera försöken kommer vi att få korta föredrag från Adam Felton SLU (Ekologi/Naturvård), Dan Rydberg SKS (sociala värden), Ulf Johansson SLU (information om försöken vi ska titta på, befintliga försök, produktionsfrågor)

13.00

Johan Sonesson Skogforsk, redovisning av konsekvensanalys

13.15

Charlotta Erefur, berättar om hur försöken i norra Sverige är upplagda.

13.25

Johan Bergh eller Nils Fagerberg, LNU, Vad gör Linneuniversitet i ämnet?

13.35

FRAS Karin Hjelm- vad är det och hur kommer hyggesfritt i detta program?

14.00

Workshop- indelning i grupper för diskussion kring ett antal frågor.

15.30

Sammanfattning av dagen och hur går vi vidare? Magnus Petersson och Urban Nilsson