Foto Jan Larsson 

 

Botten- och mellangrödor i olika växtföljder den 22 mars 2017

11.30

Smygstart vid Trädgårdslab, Växthusvägen 15, Alnarp, ca 200 m norr om Värmeverket

Här visar vi vintermellangrödan höstråg med höstinsådd av

baljväxterna; höstböna, höstärt respektive luddvicker

12.00

Lunch på Alnarpsrestaurangen

13.00

Presentation av workshopsdeltagarna och era idéer om hur botten- och mellangrödor samt vall kan integreras i era växtföljder. (Sven-Erik Svensson som utfrågare)

13.15

Projektpresentation: Agroecological Service Crop: a tool for farmers, Corrado Ciaccia, CREA, Rom, Italien

13.30

Projektpresentation: Utvärdering av några sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper i en växtföljd med huvudgrödorna färskpotatis, lök och morot (David Hansson & Sven-Erik Svensson)

13.45

Projektpresentation: Vintermellangrödor – höstråg och höstärt med höstsådd lucern som bottengröda – biogassubstrat och EFA i kombination (Jeppa Olanders och Sven-Erik Svensson)

14.00

Diskussion i smågrupper: Vad vet vi idag och vad skulle behöva utvecklas inom området odlingssystem med vall, botten- och mellangrödor i olika växtföljder? Vilka försök behöver genomföras? Vilka utbildningsinsatser behövs etc? Ev. studiebesök etc?