Foto Jan Larsson 

 

 


Borden till Jorden, 2017-01-25

 


Förädling av Norrmejeriers slam till ett hanterbart gödningsmedel (Projekt SLURP) Michael Finell, SLU Umeå


Den varma och rena staden – nya metoder för näringscirkulation Markus Paulsson, Lunds kommun


System för återföring av fosfor och annan växtnäring till jordbruket från avloppsslam och matavfall Bo von Bahr, SP, Rise