Foto Jan Larsson 

 

Växjö möte 2010

    Program tisdag 7 dec
09.00 Välkommen till den 38:e konferensen
Dave Servin
, SLU
09.05 Försöksåret 2010
Per-Göran Andersson, HS M-hus
  Marknadsutveckling
09.15 Marknadsutveckling spannmål och oljeväxter
Harald Svensson, SJV
  Växtskydd
09.35 Fungicidförsök i stråsäd 2010 Gunilla Berg/Mariann Wikström, Växtskyddscentralen Alnarp
10.05 Kaffe
10.35 Svamp och insekter i åkerbönor Mariann Wikström, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, Alnarp
10.55 Vetedvärgsjuka - inte bara ett Mellansvenskt problem Peder Waern, Jordbruksverket
11.20 Odlingsteknik i sojabönor Fredrik Fogelberg, JTI
11.45 Lunch
12.45 Betning - behov, effekt och framtid Toma Magyarosi, SW Seed
13.15 Förfruktseffekt o utvintring i höstvete R4-9402 Göran Bergkvist, SLU
13.35 Graderingsmetodik i ogräsförsök Lena Haby SLU Alnarp och P-G Andersson, HS-M-hus
13.45 Årets ogräsförsök i spannmål Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp
14.10 Ogräs i vall, problemen med skräppa ökar Klas Eriksson, HS Kalmar
14.20 Integrerad ogräsbekämpning i majs Henrik Hallqvist, Växtskyddscentralen Alnarp
14.40 Kaffe
15.15 Integrerat växtskydd i EU:s nya direktiv Agneta Sundgren, Jordbruksverket
15.35 Betydelse för kemiindustrin Mats Andersson, Svenskt Växtskydd
16.00 Konsekvenser för näringen Sunita Hallgren, LRF
16.25 DuPont - inte bara växtskydd Jan-Åke Svensson, DuPont (kvällens värd)
16.30 Hur investerar lantbrukaren? Lars Wadmark, Nordkalk (kvällens värd)
19.00 Gemensam middag, Royal Corner Hotel
  Program onsdag 8 dec
  Potatis/sockerbetor
08.15 Ökad lönsamhet i svensk stärkelsepotatisproduktion, Joakim Ekelöf, SLU / Lyckeby
Plant Plus - intressant verktyg för odlaren Karl-Fredrik Olsson, Lyckeby Starch
Bladmögelfilmning, möjligt försöksverktyg Joakim Ekelöf
08.45 Mer att hämta i sockerbetor! Var? När? Hur? Robert Olsson, NBR
09.15 Odlingssystem för integrerad produktion Christer Nilsson, f.d. SLU Alnarp
09.45 Kaffe
Proteingrödor, grovfoder, majs
10.15 Såteknik och utsädesmängd i åkerböna Nils Yngveson, HIR M-hus
10.30 Sortutveckling som möter kraven Desireé Börjesdotter, Lantmännen SW Seed
10.50 Faktorer som påverkar kvalitén i vallfoder Anne-Maj Gustavsson, SLU
11.20 Konkurrensstudie i timotej Jan Jansson, SW Seed  (Atrtikel)
11.35 Skördestrategi och uthållighet i engelskt rajgräs Magnus Halling, SLU (artikel)
11.55 Lunch
  Växtnäring
12.55 Strategier för minskat växtnäringsläckage vid etablering av höstgrödor Åsa Myrbeck och  Tomas Rydberg, SLU
13.15 Kvävestrategier i höstvete Hans Nilsson, Jordbruksverket och Gunilla Frostgård, YARA
13.35 Regelverk vid höstgödsling Hans Nilsson, Jordbruksverket
13.50 Kvävegödsling till höstkorn Per-Göran Andersson, HS M-Hus
14.05 Odling av stärkelsevete - resultat av 10 års försök Mattias Hammarstedt, HS Kristianstad
14.20 Långsiktig skördenivå, N-och Ca-inverkan Lennart Mattsson, SLU
14.50 Avslutning med utvärdering och kaffe Dave Servin