Foto Jan Larsson 

 

Kristianstads Vattendagar 2010

Datum: 1 – 2 december

Plats: Krinova Science Park, Kristianstad

 

Viktiga vattenfrågor, Markus Hoffmann, LRF Riks
 
Från observationer till åtgärder – utvecklingen under ett halvt sekel, Dea Carlsson, Södra Östersjöns vattendistrikt
 
Äldre markavvattningssamfällighet - Stensån, Ingemar Nilsson, Dömestorps Gård
 
Lyckebyån – kommunalt initiativ, Karl-Erik Hällstrand, Lyckebyåns Vattenförbund
 
Gotland – brukarinitiativ, Ilse Hallgren, LRF-representant i Snoderåns Vattenråd
 
Tullstorpsån - markägarinitiativ, Otto von Arnold, Jordberga Gård
 
Torsås Kustmiljögrupp – boendeinitiativ, Rune Fransén, Kustmiljögruppen
 
Grundvattenrådet för Kristianstadslätten, Gunnar Borg, Kristianstads kommun
 
Ny bevattningssamverkan – Vegeå, Bengt Persson, Välingetorps Gård
 
Vad blev det av åtgärdsprogrammen?, Björn Sjöberg, Västerhavets vattendistrikt
 
Genomförande i samspel mellan länsstyrelsen och kommunen, Tommy Danielsson, Kristianstads kommun
 
En sammanhållen svensk havs- och vattenmiljöpolitik - några LRF-förslag till förbättringar, Sindre Langaas, LRF
 
Bildandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljön, Björn Risinger, Särskild utredare
 
Hur fungerar samverkan för livsmedelsproducenterna?, Sven Norup, Norups Gård
 
Vattensamordnare för samverkan, Åsa Hjalmarsson Everbrand, LRF Sydost
 
Hur ”räddar” vi Östersjön? Lars Håkanson, SLU Ultuna
 
Vad säger oss Himmerfjärdsexperimentet? Ulf Larsson, Stockholms Universitet
 
Oönskade kemikalier i våra vatten, Jenny Kreuger, SLU Ultuna
 
Biologisk mångfald som vattenstrategi, Pernilla Olsson, Länsstyrelsen Skåne
 
VÅRDA vatten – Verktyg för åtgärder, regionalt deltagande och analys i vattenförvaltningen, Jan Petersson, Södra Östersjöns vattendistrikt
 
Greppa Näringen – ett redskap för åtgärder, Stina Olofsson, Jordbruksverket Alnarp
 
Mark- och vattenvård för god resurshushållning, Henrik Tham, Häckeberga Gods
 
Återanvändning av dräneringsvatten, Karl Sjölin, Sölvesborgs kommun
 
Bevattningsstrategier, Håkan Sandin, SLU Alnarp