Foto Jan Larsson 

 

Storleken spelar roll
2010-11-22 .. 23

Storleksrationaliseringen av jordbruket och livsmedelssektorn pågår med oförminskad kraft. Lantbruken, liksom förädlingsleden, blir allt färre och allt större i en global livsmedelskedja. Vilken roll spelar detta för vår möjlighet att utveckla ett hållbart och klimatsmart lantbruk när fossil olja ska fasas ut och vi behöver bromsa den globala uppvärmningen?

                                                      

 

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? - Lärdomar från det deltagardrivna forskningsprojektet Klimatsmart Lantbruk. Johanna Björklund, CUL, SLU
Presentationen    Ljudfil

 

När ekosystem står som modell. Hur ser odlingssystemen ut då? Esbjörn Wandt, Stiftelsen Holma
Presentationen       Ljudfil 

 

Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk, Anna Fritz, hortonom
Presentationen     Ljudfil

 

Anpassad skala för matsuveränitet, Lennart Körling, frilansjournalist
Presentationen      Ljudfil 

 

Vilken forskning med relevans för skala har hittills bedrivits i Norden?, Emil Sandström, inst. för Stad och Land, SLU
Presentationen      Ljudfil

Referat från dag 2