Foto Jan Larsson 

 

Workshop: Nosoy - Svensk Djurhållning utan soja
2010-11-15

 Referat från dagen av Lennart Wikström

 
Bakgrund: Återkoppling förra workshopen med föreslagna åtgärder och vad som hittills genomförts, Lennart Wikström, Cultimedia  
Är konsumenterna beredda att betala? Samtal med representanter för handeln: Ingemar Kroon, Axfood, Johanna Stiernstedt, ICA och Mikael Robertsson, COOP.  
EU:s lagar, regler och politik på området, Stig Widell, Jordbruksverket  
Förädlingsindustrins perspektiv:
- Ursprung och livsmedel, Armina Mustafic, Skånemejerier
 
- Finns fodret? Sven Hellberg, Lantmännen  
Vad kan SLU?, Anders Nilsson, SLU och Christian Swensson, SLU  
Politisk vilja och möjlighet: panelsamtal med företrädare för de politiska partierna. Otto von Arnold (KD), Tina Ehn (MP) och Åsa Coenraads (M) deltar. Annika Åhnberg leder samtalet.

Åsa Coenraads (M)                  Otto von Arnold (KD)            Tina Ehn (MP)