Foto Jan Larsson 

 

Kvalitetssäkring av hästfoder 2010-09-14

 

Referat från seminariet, av Anna Mia Björkholm

 

Per Håkanson. ordf. Hästen i Skåne ? att vara foderproducent åt hästnäringen
Hans Adielsson, travtränare. Erfarenheter av högkvalitativt foder till tävlingshästar
Per Michanek, vet. Utfordringsrelaterade sjukdomar mm
Malin Connysson, forskare SLU - hästens prestationsförmåga baserat på fodrets näringsinnehåll
Cecilia Muller, forskare SLU - hygienisk toppkvalitet, ett måste för hög prestationsförmåga
Marianne Andersson, LRF, Marknadsföring av produkten, kvalitetssäkring, kundkommunikation
  Sammanfattande diskussionsuppgifter Anders Herlin, SLU
Paneldebatt Hur går vi vidare - leds av Anders Herlin