4 mars 2010

Jordbruks- och trädgårdskonferens 2010

Utdelad konferensdokumentation
Välkomsthälsning, prof. Roland von Bothmer, SLU
Inledningsanförande: Jorden som resurs, SLU's bidrag, Rektor Lisa Sennerby Forse, SLU
Jorden sedd som resurs lite från ovan, Einar Arne Herland, ESA Holland
Tillbaka till Eden. Om E5 - den nya vägen till ett hållbart jordbruk, prof. Peter Sylwan, PS Journalist AB
Uthålliga produktionssystem, prof. Erik Steen Jensen, SLU
Designade landskap, prof Pär "Pinge" Gustavsson, SLU
De Gröna Näringarna i Skåne 2019, Åsa Odell, LRF Skåne
Växtodling
Växtodlingsaktiviteter inom Partnerskap Alnarp, Lennart Wikström, Cultimedia
Minskad bearbetning, effektivare växtodling, Christer Nilsson, SLU, Plogfritt på styva jordar - är det möjligt, Lars Brunnström
Ogräsrådgivaren på nätet - nytt hjälpmedel i växtodlingen, Håkan Fogelfors, SLU
Växtskyddets roll i höstveteodlingen, Lars Wiik, SLU
Lönsamheten inom olika växtodlingsgrenar nu och framöver, Stefan Gustavsson, HIR
Trädgård
Välkomna, ordf i ämnesgrupp Frukt och Grönt, Gunilla Nordberg GRO/LRF
Bär som affärsidé, Kerstin Biärsjö Bodarpsgården
Konsumenter om jordgubbar, Lena Ekelund SLU
Bär som råvara för innovativa drycker, Kimmo Rumpunen SLU
Clima fruit- ett EU projekt, Birgitta Svensson SLU, Kimmo Rumpunen SLU
Hallon och nya bär- ett tillväxtprojekt, Thilda Nilsson HIR Malmöhus, Birgitta Svensson SLU
Animalieproduktion
Faktorer med stor betydelse för god lönsamhet i mjölkproduktionen, Helena Hansson, SLU/Uppsala
Hur ska mjölkproducenterna prioritera i sin verksamhet för att öka lönsamheten?, Markus Oskarsson, Svensk Mjölk
Bygglösningar och byggkostnader i mjölkproduktionen, Christer Nilsson, SLU/Alnarp
Arbetsförbrukningen och bygglösningar i mjölk-produktionen, Krister Sällvik, SLU
Bygglösningar och byggkostnader i grisproduktionen, Jarl Karlsson, Bygglant
Finansiering av byggnation m h a SDT. Vad gäller?, Per Wigh, Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag
 
 

4 mars 2010

Jordbruks- och trädgårdskonferens 2010

Utdelad konferensdokumentation
Välkomsthälsning, prof. Roland von Bothmer, SLU
Inledningsanförande: Jorden som resurs, SLU's bidrag, Rektor Lisa Sennerby Forse, SLU
Jorden sedd som resurs lite från ovan, Einar Arne Herland, ESA Holland
Tillbaka till Eden. Om E5 - den nya vägen till ett hållbart jordbruk, prof. Peter Sylwan, PS Journalist AB
Uthålliga produktionssystem, prof. Erik Steen Jensen, SLU
Designade landskap, prof Pär "Pinge" Gustavsson, SLU
De Gröna Näringarna i Skåne 2019, Åsa Odell, LRF Skåne
Växtodling
Växtodlingsaktiviteter inom Partnerskap Alnarp, Lennart Wikström, Cultimedia
Minskad bearbetning, effektivare växtodling, Christer Nilsson, SLU, Plogfritt på styva jordar - är det möjligt, Lars Brunnström
Ogräsrådgivaren på nätet - nytt hjälpmedel i växtodlingen, Håkan Fogelfors, SLU
Växtskyddets roll i höstveteodlingen, Lars Wiik, SLU
Lönsamheten inom olika växtodlingsgrenar nu och framöver, Stefan Gustavsson, HIR
Trädgård
Välkomna, ordf i ämnesgrupp Frukt och Grönt, Gunilla Nordberg GRO/LRF
Bär som affärsidé, Kerstin Biärsjö Bodarpsgården
Konsumenter om jordgubbar, Lena Ekelund SLU
Bär som råvara för innovativa drycker, Kimmo Rumpunen SLU
Clima fruit- ett EU projekt, Birgitta Svensson SLU, Kimmo Rumpunen SLU
Hallon och nya bär- ett tillväxtprojekt, Thilda Nilsson HIR Malmöhus, Birgitta Svensson SLU
Animalieproduktion
Faktorer med stor betydelse för god lönsamhet i mjölkproduktionen, Helena Hansson, SLU/Uppsala
Hur ska mjölkproducenterna prioritera i sin verksamhet för att öka lönsamheten?, Markus Oskarsson, Svensk Mjölk
Bygglösningar och byggkostnader i mjölkproduktionen, Christer Nilsson, SLU/Alnarp
Arbetsförbrukningen och bygglösningar i mjölk-produktionen, Krister Sällvik, SLU
Bygglösningar och byggkostnader i grisproduktionen, Jarl Karlsson, Bygglant
Finansiering av byggnation m h a SDT. Vad gäller?, Per Wigh, Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag