Foto Jan Larsson 

 

14 november 2006

Oljeväxtgrödeseminarium med fokus på nya spännande användningsområden

  Dokumentation från konferensen. Tre av föredragen finns i ursprunglig eller något modifierad version som pdf-filer.
  Johan Biärsjö - Svensk Raps
 • Hur ser marknaden ut idag och hur har den utvecklats nationellt och internationellt under senare år
 • Vad är prognosen inför de kommande tre åren
  Bodil Johnson - Svalöf Weibull AB
 • Hur ser sortportföljen ut idag?
 • Hur svarar dess olja upp mot råvarukraven hos industrin?
 • Vilka kvalitetsegenskaper behövs för att möta industrins kommande behov av råvaror?
  Stefan Lundmark - Perstorp
 • Hur ser råvaruanvändningen ut idag?
 • Vilka är möjligheterna att byta till mer växtoljebaserad råvaruanvändning? Vilken slags växtoljebaserad råvara efterfrågas?
  Framtagning av färdiga produkter baserade på växtolja:
 • Vilka växtoljebaserade produkter har vi idag?
 • Vad kan ligga i "pipelinen"?
 • Kan vi öka antalet användningsområden, produkter baserade på växtolja istället för mineralolja?
  Bengt Håkansson, Lantmännen Energi
  Magnus Jörsmo, Binol AB
  Gunnar Nilsson, Gunnarshög
  Från forskargolvet:
 • Visioner ? Vilka möjligheter finns i en växtoljebaserad råvaruförsörjning?
 • Hur långt har vi kommit inom forskningen om tekniska växtoljor?
 • Vilka alternativa oljegrödor för industrioljor är tänkbara?
 • Kan växtoljan på enzymatisk väg göras om till nya användbara produkter/råvaror?
  Arnulf Merker, Förädling, SLU, Alnarp
  Sten Stymne, Grön bioteknik, SLU, Alnarp
  Bo Mattiasson, Vit bioteknik, LTH
  Paneldiskussion, moderator Bengt Bentzer, Partnerskap Alnarp