Foto Jan Larsson 

 

Partnerskapsseminarium 22 maj 2006

Stråbränsleseminarie

  Dokumentation från konferensen. De flesta föredragen finns i ursprunglig eller något modifierad version som pdf-filer.
  Inledning
Kjell Gustafsson, Lantmännen
 
  Lantmännens erfarenheter av stråbränsleeldning. Erfarenheter odling / skörd av helsäd.
Sven-Göran Green, Regionchef Lantmännen Agrovärme
 
  Kalkyl för halmbränsleleverantör.
Mattias Franzon, leverantör av halm till Såtenergi
 
  Halm som energikälla översikt av existerande kunskap, Rapport-miljö, teknik och lantbruk 2005:07.
Daniel Nilsson, Länsstyrelsen i Blekinge Län