JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSKONFERENS 1 MARS 2006

ODLARE AV BIOENERGI - FRAMTIDENS VINNARE
och
FÖRNYBAR ENERGI – OLIKA ALTERNATIV FÖR TRÄDGÅRDSFÖRETAG

  Dokumentation från konferensen. De flesta föredragen finns i ursprunglig eller något modifierad versiion som pdf-filer. Högerklicka på en rubrik, Spara mål som.
  SAMMANFATTNING
av de olika föreläsningarna under dagen
  Skånskt Lantbruk i ett globalt perspektiv.
Bengt Persson, LRF Skåne
  Vad kommer efter oljan?
Kjell Aleklett, professor Uppsala Universitet
  RME - En naturlig satsning för Perstorp AB.
Håkan Björnberg Perstorp AB
  RME-fabriken i Karlshamn behöver minst 100 000 ton rapsfrö - Kan det bli ännu mer?
Platschef Per Erlandsson Svenska Ecobränsle AB
  Lantmännen Energi ser nya spännande möjligheter!
Håkan Waldén, Utvecklingschef
  Vad sker på forsknings- och försöksfronten,
Eva Pettersson, SLF
  Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark. Vad krävs hos oss?
Kjell Christensson projektledare LTH / Agellus
  Söderåsens Bioenergi AB - med EON som spännande intressent.
Bengt Ekenstierna, VD Eon Gas
  Lunds Energi satsar 1 miljard på Bioenergisystem? Räcker råvarorna till?
Peter Ottosson, Utvecklingschef
  Hur blir "energinettot" vid förädlingen av energigrödorna?
Pål Börjesson agr.dr Miljö-och energisystem LTH, Lund
  Hur möter Lantbruket köpare av framtida Energisystem?
Viveka Berger-Pålsson, LRF Konsult
  SLF:s trädgårdsforskning
Eva Pettersson, SLF
  Förnybar energi - vilka möjligheter finns för växthus?
Mikael Lantz, LTH
  Övergång till förnybar energikälla?
Torbjörn Hansson, LRF konsult.
  Förnybar energi - vilka möjligheter finns för växthus?
Gunnel Larsson, LRF konsult.
  Att elda med flis - 20 års erfarenhet
Per Olsson, Vä handelsträdgård