Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken

Välkomna till detta seminarium om kolinlagring. Följande punkter har vi på programmet:

  • Välkomsthälsning, Carl-Otto Swartz och Lennart Wikström
  • Potentiell kolinlagring i åkermark från halm, mellangrödor och vallar samt hur påverkar olika jordbearbetningsmetoder växthusgasutsläppen. Thomas Kätterer och Thomas Prade, SLU
  • Finns det risk för utsläpp av växthusgaser när kväverika fång- och mellangrödor myllas ner?Maria Ernfors, SLU
  • Framtidens jordbruk ? vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
  • Höj spannmålsskörden med delad kvävegiva och minska lustgasavgången. Ingemar Gruvaeus, Yara
  • Svensk Kolinlagring - Jordbruket som kolsänka - Affärsmodeller och uppföljningJessica Johansson, Miljömatematik
  • Agroforestry för ökad kolinlagring, Kjell Sjelin, Vattholma
  • Biokol och recirkulerad växtnäring från stad till land - är det bra ur växthusgassynpunkt?Markus Paulsson, Lunds kommun och Gunnar Thelin, Ekobalans.
  • Slutdiskussion med moderator Lennart Wikström.Kan det uppstå en målkonflikt mellan maximal kolinlagring i åkermark och den nya bioekonomins behov av biomassa?

Tid och plats

Torsdag 20 maj kl 09.00 - 12.00, Webinar via Zoom

Deltagaravgift

Gratis Just nu 49 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 20 maj 2021

Mer info

sven-erik.svensson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta sven-erik.svensson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras av : SLU Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

 

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU