Alnarps lamm & fårdag - vi behöver dubbla produktionen

Välkomna till Alnarps lamm och fårdag. Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Idag minskar antalet får och lamm i Sverige. Våra betesdjur är viktiga för att vi ska kunna nå våra miljömål och bibehålla våra naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Ser vi enbart på konsumtion, produktion och import av lammkött finns det en stor potential att öka svensk lammproduktion. Är det möjligt, och vad behövs för att vi ska kunna öka vår svenska lammproduktion?

Tid och plats

Torsdag 29 april kl 18.00 - 20.30, Webinar via Zoom

Deltagaravgift

Gratis Just nu 151 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 29 april 2021

Mer info

madeleine.magnusson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta madeleine.magnusson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras av : Inst. Biosystem och teknologi SLU, SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och Skånes fårintressenter

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

 

Preliminärt program

Välkomna - Madeleine Magnusson, Inst. Biosystem och teknologi, SLU

Inledning - Moderator: Anna Kristoffersson, Skånes fårintressenter

Svensk produktion i ett internationellt perspektiv - Viktoria Östlund, LRF-kött

Trender inom svensk får- och lammarknad - Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket

Hur ser marknaden ut - vilka krav finns? - Elisabet Svensson, HKScan

Paus

Fårens betydelse för naturbetesmarker och den biologiska mångfalden ur ett företagarperspektiv -

Får och Lammforskning vid SLU Skara - Katarina Arvidsson Segerkvist, Inst. Husdjurens miljö och hälsa, SLU

Min produktion ? Vad behövs för att jag ska fortsätta och eventuellt utöka min produktion? -  Lammproducent Eric Adseke, Sösdala

Avslutande diskussion - Vad behövs för att vi ska kunna öka produktionen?

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU