Foto Jan Larsson 

 

Kalendarium Partnerskap Alnarp

Aktiviteter skapar möten Partnerskap Alnarp anordnar varje år flera seminarier, workshops och exkursioner i aktuella ämnen. De utgör en mötesplats mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer, genom att exempelvis gå igenom kunskapsläget och identifiera utvecklingsbehov.
Från datum till datum
DatumEvent
21Måndag2019-05-20.
.Tisdag2019-05-21.
.Onsdag2019-05-22.
.Torsdag2019-05-23.
.Fredag2019-05-24.
.Lördag2019-05-25.
.Söndag2019-05-26.
22Måndag2019-05-27Kornas klövhälsa i framtiden; nollvision hälta
Mer info: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20190527.aspx
.Tisdag2019-05-28.
.Onsdag2019-05-29.
.Torsdag2019-05-30.
.Fredag2019-05-31.
.Lördag2019-06-01.
.Söndag2019-06-02.
23Måndag2019-06-03.
.Tisdag2019-06-04SUF s sommarmöte 2019: hur har de satsningar som gjorts utnyttjas i praktisk växtförädling
Mer info: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20190604.aspx
.Onsdag2019-06-05.
.Torsdag2019-06-06.
.Fredag2019-06-07.
.Lördag2019-06-08.
.Söndag2019-06-09.
24Måndag2019-06-10För ett bättre landskap - Mer lövträd och effektiv naturvård
.Tisdag2019-06-11.
.Onsdag2019-06-12.
.Torsdag2019-06-13.
.Fredag2019-06-14.
.Lördag2019-06-15.
.Söndag2019-06-16.
25Måndag2019-06-17Mark-kol
Mer info: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20190617.aspx
Kontakt: Sven-Erik
.Tisdag2019-06-18Bioeconomy Business Development & Innovation
Mer info: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20190618.aspx
Kontakt: Thomas Prade Thomas.Prade@slu.se
.Onsdag2019-06-19.
.Torsdag2019-06-20.
.Fredag2019-06-21.
.Lördag2019-06-22.
.Söndag2019-06-23.
26Måndag2019-06-24.
.Tisdag2019-06-25.
.Onsdag2019-06-26.
.Torsdag2019-06-27.
.Fredag2019-06-28.
.Lördag2019-06-29.
.Söndag2019-06-30.
27Måndag2019-07-01.
.Tisdag2019-07-02.
.Onsdag2019-07-03.
.Torsdag2019-07-04.
.Fredag2019-07-05.
.Lördag2019-07-06.
.Söndag2019-07-07.
28Måndag2019-07-08.
.Tisdag2019-07-09.
.Onsdag2019-07-10.
.Torsdag2019-07-11.
.Fredag2019-07-12.
.Lördag2019-07-13.
.Söndag2019-07-14.
29Måndag2019-07-15.
.Tisdag2019-07-16.
.Onsdag2019-07-17.
.Torsdag2019-07-18.
.Fredag2019-07-19.
.Lördag2019-07-20.
.Söndag2019-07-21.
30Måndag2019-07-22.
.Tisdag2019-07-23.
.Onsdag2019-07-24.
.Torsdag2019-07-25.
.Fredag2019-07-26.
.Lördag2019-07-27.
.Söndag2019-07-28.
31Måndag2019-07-29.
.Tisdag2019-07-30.
.Onsdag2019-07-31.
.Torsdag2019-08-01.
.Fredag2019-08-02.
.Lördag2019-08-03.
.Söndag2019-08-04.
32Måndag2019-08-05.
.Tisdag2019-08-06.
.Onsdag2019-08-07.
.Torsdag2019-08-08.
.Fredag2019-08-09.
.Lördag2019-08-10.
.Söndag2019-08-11.
33Måndag2019-08-12.
.Tisdag2019-08-13.
.Onsdag2019-08-14.
.Torsdag2019-08-15.
.Fredag2019-08-16.
.Lördag2019-08-17.
.Söndag2019-08-18.
34Måndag2019-08-19.