Foto Jan Larsson 

 

SUFs sommarmöte, 2019-06-04

Satsningar på svensk växtförädling från 2009 Anders Nilsson, SUF

Betydelse för SLU Håkan Schroeder, dekan LTV-fak

Utnyttjande i praktisk växtförädling

- Foderväxter Bo Gertsson, Lantmännen

- Vårvete Rikard Westbom, Lantmännen

- Höstvete Tina Henriksson, Lantmännen

- Havre och åkerbönor Alf Ceplitis, Lantmännen

- Vårkorn och framtida prioriteringar Annette Olesen, Lantmännen