Anmälan mentorprogram

Vad är mentorskap? När vi talar om mentorskap menar vi två personer, en mentor och en adept, som kommer samman för att utvecklas gemensamt. Genom mentorskapet får adepten stöd, bollplank och vägledning av mentorn. Denna relation är framförallt till för den förre, men det är även vanligt att den person som agerar mentor får ut mycket av samarbetet. (http://www.mentorskap.se)
Hur fungerar detta mentorprogram? I detta mentorprogram kommer mentorn från ett partnersföretag eller annan organisation och adepten är en student vid lantmästar- trädgårdsingenjörs- landskapsingenjör- eller hortonomprogrammet. Efter anmälan nedan kommer vi att försöka finna en matchande mentor/adept. Efter det löper projektet ett knappt halvår. Mentorskapet bygger på att i första hand adepten tar initiativ för att hålla mentorskapet levande.
Åtaganden Om samarbetet inte fungerar kan såväl mentor som adept avbryta samarbetet. Båda fyller i ett kontrakt
För- och nackdelar För såväl mentor som adept är nackdelen med projektet att det tar tid. Hur mycket är individuellt från par till par, ambitionsnivån bör totalt vara minst en arbetsdag.
Förväntade fördelar för mentorn är en förbättrad kontakt med intresserade studenter, med möjlighet att ev. få problem belysta i projekt eller examensarbeten. Vidare en förstärkt bas för framtida rekrytering, ökat utbyte av seminarier och workshops, utökade kontakter med andra partnerskapsföretag och deras representanter samt en förbättrad förståelse för och insikt om hur unga studenter i dag tänker.
För adepten: Förbättrade kontakter med företag och omvärld, naturlig källa till kurser, projekt och examensarbeten, kontakt med möjlig framtida arbetsgivare, naturlig kontakt för att engagera företag vid studentaktiviteter samt en möjlighet till personlig utveckling.
Ekonomi Ingen ersättning utgår till någon, man deltar därför att man tror att detta tillför andra värden än pengar!
Anmälan Görs på denna sida, senast 25 januari 2019.
Mer info jan.larsson@slu.se. Mentorrogrammet arrangeras av Partnerskap Alnarp.
GDPR De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/
  Anmälningsblankett:  
Jag anmäler mig som
Email
För och efternamn    
Telefon  
Kort intressen, önskemål etc.
Har du önskemål om viss mentor, skriv namn och kontaktuppgifter!
Jag läser till
Mest intresserad av