Fältvandring Helgegården Skepparslöv - Etableringstidpunktens inverkan på några olika sommarmellangrödors markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper

Under 2019 finansierar Partnerskap Alnarp tillsammans med bland annat Jordbruksverket, The Absolute Company, Nordic Beet Research (NBR) och HS Skåne två projekt med inriktning på sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper, där Inst. för Biosystem och teknologi, vid SLU Alnarp är genomförare. Vi ordnar därför två fältvandringar under hösten 2019 med detta tema. Denna andra fältvandring sker i samarbete med HS/HIR Skåne, Skepparslöv.

Vi träffas på Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad, tisdagen. den 26 november 2019, kl. 12.00. Vi börjar dagen med lunch och med start kl.12.30 hålls några korta föredrag om mellangrödor. Själva fältvandringen startar 13.45 på försöksfältet intill Helgegården. (Den första fältvandringen på temat mellangrödor, hösten 2019, genomfördes på Söderslätt på Hörtegården och på Kronoslätts gård den 17 oktober).

Genom föredragen och fältvandringen kommer vi att visa hur man via miniträdor med falska såbäddar efter tidig skörd av tex färskpotatis och spannmål samt med hjälp av ogräskonkurrenskraftiga mellangrödor kan kontrollera svårbekämpade ogräs i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, lök, morot och spannmål.

Under fältvandringen visar vi hur etableringstidpunkten inverkar på olika sommarmellangrödors etableringsförmåga, markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper. I försöket växer mellangrödorna; bovete, honungsört, hampa och oljerättika, både i renbestånd och samodlade med en kvävefixerande gröda. Bovete och honungsört samodlas med ´bottengrödorna´ persisk klöver, medan hampa och oljerättika samodlas med den kvävefixerande växten luddvicker. De fyra mellangrödorna i renbestånd gödslas med 40 kg ammoniumkväve per ha i form av biogasgödsel resp. odlas utan gödsling. De samodlade mellangrödorna med kvävefixerarna gödslas inte.

Mellangrödorna såddes på Helgegården vid tre olika tidpunkter; 5 juli, 30 juli och 31 augusti 2019. Till visningen kommer vi att bestämma mellangrödornas ogräseffekt samt dess biomassaproduktion ovan och under mark. Detta redovisas både i fördragen vid lunch och vid fältvandringen på eftermiddagen.

Kontaktpersoner vid detta evenemang är: Sven-Erik Svensson, Thomas Prade och David Hansson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, samt Fredrik Persson och Marcus Willert, Skepparslöv, HS/HIR Skåne

Välkomna!

Tid och plats

Tisdagen den 26 november 2019, Helgegården, Kristianstad 12.00 - 15.00

Deltagaravgift

Fritt Just nu 23 anmälda, max 25.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 22 november

Mer info

sven-erik.svensson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta sven-erik.svensson@slu.se

Arrangör

Partnerskap Alnarp, Hushållningssällskapet Skåne, HIR Skåne, Jordbruksverket samt Inst. för Biosystem o teknologi

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på


 

Foto: Jeppa Olanders

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU