Alnarps Grisdag

Val av inhysningssystem och diskussioner kring förprövning av djurstallar

Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat, erfarenheter och tankar om nyheter med koppling till svensk grisproduktion. Välkomna till en spännande och inspirerande dag!

Moderator: Mattias Espert, vice ordförande i Sveriges Grisföretagare

Tid och plats

Måndag 14 oktober 2019 kl 09.00 - 15.00, Aulan, Alnarpsgården Sundsvägen 6, Alnarp

Deltagaravgift

Konferensen kostar 350 kr, faktureras i efterhand Just nu 69 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 9 oktober

Mer info

Anne-Charlotte Olsson

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) och LRF Skåne

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Ev. fakturaref.

Fakturaadress

Postnr och ort

Önskemål

Deltar på 

Program

09.00

Registrering, kaffe med fralla

09.30

Inledning

09.40

Erfarenhetsinsamling från system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor.

Anne-Charlotte Olsson och Sarah-Lina Schild, BT/SLU

10.10

Själv har jag valt ESF till mina dräktiga suggor, men det finns andra alternativ.

Jens Ole Laustsen, grisproducent och J-O Stalldesign & Management AB

10.40

Ny utforming av grisningsboxen?

Petra Lindblad, produktionschef djur, Esplunda Grisen AB

11.10

Bensträckare

11.20

Om förändringar av djurskyddsföreskrifter och rutiner för förprövning

Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare Jordbruksverket

11.50

Frågestund

12.00

LUNCH

13.10

Vad innebär förprövningen och hur går den till?

Göran Olai och Anna Agné, förprövningshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götalands län

13.40

Behövs förprövningen?

Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

14.10

Bensträckare

14.20

Förprövningen behövs!

Johan Beck-Friis, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen

14.50

Avslutande frågor, reflektioner och avtackning

15.00

Kaffe

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU