Markkol - Fältvandring och seminarium Vad vet vi om markkol idag

Lantbruket levererar en rad ekosystemtjänster förutom den viktigaste, nämligen att förse oss med säkra livsmedel. I en diskussion kring människans klimatpåverkan som gått från att handla om att minska utsläpp till att sänka koldioxidhalten i atmosfären börjar bindning av kol i åkermark att föras fram som en ytterligare ekosystemtjänst som lantbrukare kan leverera.

Men vet vi tillräckligt om hur mycket kol som binds i marken? Hur ser utvecklingen ut bakåt i tiden, vilka effekter får de åtgärder vi gör idag och vilka effekter skulle lantbruket kunna tillgodoräkna sig i framtiden.

Under fältvandringen 09.30 till 11.45 på SITES Lönnstorp kommer Gunnar Börjesson (SLU Uppsala) att visa två långliggande försök som startades i början på 80-talet. Det ena försöket undersöker växtnäringsnivåns och skörderesternas betydelse för humusbalansen vid ensidig stråsädesodling. Det andra försöket undersöker växtnäringsnivåns betydelse för humusbalansen vid vallodling.

Maria Ernfors (SLU Alnarp) och Linda-Maria Dimitrova Mårtensson (SLU Alnarp) visar två odlingssystem (ett perennt och ett inriktat på agroforestry). Dessa ingår i det långliggande försöket SAFE (SITES Agroecological Field Experiment).

Under eftermiddagen behandlas Markkol och hållbar växtodling - vad vet vi idag? som ett seminarium i Crafoordsalen där de två inledande frågorna om klimatpåverkan, effekter av åtgärder m.m. kommer att behandlas

Vi hälsar alla varmt välkomna!

Tid och plats

Måndagen den 17 juni, SITES Lönnstorp (Bomhögsvägen 4, Lomma) resp. Crafoordsalen SLU, Sundsvägen 14, Alnarp klockan 09.30 till 11.45 resp. 13.00 till 16.30

Deltagaravgift

Fritt

Anmälan

Görs på denna sida, senast den 14 juni

Mer info

Sven-Erik.Svensson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta Sven-Erik.Svensson@slu.se

Arrangör

SLU/BT och Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar under


 

Förmiddagen - platsen är SITES Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, Lomma

09.30

Förmiddagskaffe med kort information om SITES Johannes Albertsson och Erik Rasmusson

10.00

Humusbalans vid ensidig stråsädesodling resp. odling av vall Gunnar Börjesson

10.45

Odlingssystem (perenna grödor resp. agroforestry) Maria Ernfors och Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Eftermiddagen - Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp, Lennart Wikström, Lantbrukets Affärer, moderator

13.00

Välkomsthälsning Carl-Otto Swartz, Partnerskap Alnarp

13.10

Kolet i marken Thomas Kätterer, SLU

13.45

Greppa Näringens kolmodell, Hans Nilsson, Jordbruksverket

14.15

Kol i mark från vall och mellangrödor Thomas Prade, SLU

14.45

Paus, fika

15.00

Markkolets betydelse för växthuseffekten Lovisa Björnsson, LTH

15.25

AgroInLog: Går det att bortföra halm? Carina Gunnarsson, Åsa Myrbeck, RISE

15.50

Diskussion: Moderator, föredragshållare, deltagare

Multifunktionella mellangrödor - vad betyder skörd av gröda?

Kan vi tillräckligt mycket för att börja ersätta lantbruket för kolinlagring i åkermark?

Åtgärder och effekter

Mätmetoder/indikatorer

16.25

Avslutning Carl-Otto Swartz

16.30

Slut

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU