Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

Går det att öka vinsten samtidigt som man minskar klimatpåverkan? Hur jobbar man smartare i hela värdekedjan? Kom och inspireras av intressanta föreläsare och ta del av verkliga företags-case.

Temat för årets Alnarpskonferens är Klimatsmart Företagsledning. Vi vill ge deltagarna kunskap om utmaningarna och hur man hanterar klimatfrågor i olika delar av företagets värdekedja. Företagsledningen har ansvaret och håller i taktpinnen för nödvändiga förbättringar inom företaget. Men hur gör man? Dagen kommer att visa flera exempel på förbättringar av vinst och lönsamhet samtidigt som klimatavtrycket minskar per producerad vara

Välkomna!

Tid och plats

Onsdag 23 januari 2019 kl. 10:00-16:00, Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Deltagaravgift

Fritt Just nu 158 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 18 jan 2019.

Mer info

ove.karlsson@slu.se eller jan.larsson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta carl.otto.swartz@slu.se

Arrangör

SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och Kompetenscentrum företagsledning.

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på lunchen

Deltar på slottsmiddagen

 

Programledare: Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp.

09.30

Anmälan, registrering kaffe o macka

10.00

Inledning Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

10.05

Långsiktigt i företagsledningen Per Hansson Kompetenscentrum Företagsledning

10.10

Strategiskt hållbarhetsarbete -Från ord till handling Carina Roos Stabs- och hållbarhetschef, Polarbröd

10.50

Godare grönare burgare Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, Max Hamburgare

11.30

Diskussion

12.00

Lunch

13.00

Svenskt jordbruk och global omställning - utmaningar och möjligheter i en tid av förändrat klimat- Johan Kuylenstierna, Adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i det klimatpolitiska rådet

13.40

Hållbarhet i detaljhandelsperspektiv Louise König, hållbarhetschef

14.20

'Sustainable intensification' - i företagsledningen/ produktionsmanagement Georg Carlsson, SLU och Ove Karlsson, SLU

14.40

Greppas Klimatkoll- skapar ett nytt tänkande hos lantbrukarna Stina Olofsson, Projektledare Greppa, Jordbruksverket

14.50

Kaffe med gott!

15.05

Effekter av klimatsmart företagsledning: Resultat i kronor o Co2-ekvivalenter!

Företags-case 1: Mjölkkorföretaget med växtodling

Företags-case 2: Köttföretaget med växtodling

Företags-case 3: Grisföretaget med växtodling

15.40

Slutdiskussion

16.00

Avslutning

16.30

Slottsmiddag med föredrag om öltillverkning och provsmakning Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund och Skånska Lantmästarklubben

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Behandling av personuppgifter vid SLU