Kolsänka i jordbruket genom biokol - affärsmöjligheter

Inbjudan till presentation av pilotprojekt som knyter ihop lokala restprodukter med lantbrukets produktion - för kolsänka i jordbruket genom biokol

Lantmästarstudenter på SLU Alnarp har tillsammans med aktörer från näringslivet såsom KLS Ugglarps, ECOERA och Skånefrö arbetat i ett pilotprojekt med fokus på biokol. Med på projektet är även nötköttsproducenten Skönadal Agro. Företagen ska tillsammans skapa ett cirkulärt flöde av resurser mellan livsmedelsproducenter och konsumenter. Fokus ligger på klimatet och biokolets potential att bidra till ett mer hållbart svenskt jordbruk.

Genom att använda biomassa i form av avfall och restprodukter för att skapa biokol som sedan sprids ut på åkermarken kan många nyttor skapas samtidigt. Det första är att skapa klimatnytta genom att minska koldioxidhalten i atmosfären. Den andra är att avfallet återanvänds och blir en del av ett slutet kretslopp. Det tredje är att öka markens produktionsförmåga med biokol och minska läckaget av näringsämnen. Det fjärde är att leverera fjärrvärme lokalt.

Inom snar framtid är det rimligt att se biokolet som en grundpelare för att producera klimatsmart livsmedel. Det är även ett kraftfullt instrument för lantbruket som genom att använda biokol kommer minska miljöpåverkan. Försök har även visat en ökad skördepotential vilket bidrar till att uppfylla målen i regeringens livsmedelsstrategi. I framtiden kommer ett kretsloppsbaserat flöde vara en förutsättning för att en produktion ska ses som hållbar och attraktiv ur alla aspekter, säger Lantmästarstudenterna från SLU.

Under 2018 kommer biokol myllas ner i jorden på Skönadal på Österlen. Som en naturlig fortsättning i detta projekt kommer skörden bärgas och utfodras till djuren på Skönadals gård. KLS Ugglarps kommer i nästa steg producera hamburgare av gårdens kött, som sedan säljs via en hamburgerrestaurang. Restaurangen som säljer hamburgarna, transporterar sina restprodukter till Skånefrö, som genom pyrolysprocessen producerar nytt biokol. På detta sätt skapas en kolinlagring och ett klimatpositivt jordbruk på sikt.

Tid och plats

Fredag 27 april 2018, Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp

Deltagaravgift

Fritt Just nu 52 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 24 april

Mer info

jan.larsson@slu.se
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta jan.larsson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras av Partnerskap Alnarp och KCF

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program

09.30

Samling, fika

10.00

Studentgruppen redogör för projketet

10.30

David Andersson, Ecoera

10.40

Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö

10.50

Representant KLS Ugglarps

11.00

Frågestund

12.00

Avslut

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.