Workshop FRAS nr 1 Gallring

Partnerskap Alnarp, temaforskningsprogrammet FRAS och forskarskolan BECFOR bjuder in till en workshop med tema gallringar. Just nu är flera forskningsprojekt i startgroparna med ansatsen att ta nya grepp på gallring i gran- och tallskogar. Till exempel efterfrågas praktiska råd på hur den generella hänsynen ska tillvaratas vid förstagallring eller hur gallringsmallar och direktiv kan anpassas till en varierad skog. Samtidigt innebär nya digitala verktyg och innovationer inom fjärranalys att planering och beståndsavgränsningar kanske kommer att se annorlunda ut i framtiden.

Inbjudan riktar sig både till forskare och praktiker för att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter för samarbeten inom ämnet. Vi kommer att vara på SLUs forskningsstation i Tönnersjöheden med seminarier inomhus och en kortare exkursion på eftermiddagen.

Workshopen är kostnadsfri men anmälan krävs, max antal deltagare är satt till 50 st. Fika ingår och lunch på restaturang Tallhöjden går att boka via anmälan och betalas på plats.

Tid och plats

29 November 2017, Tönnersjöheden kl 10-16

Deltagaravgift

Konferensen är kostnadsfri för deltagarna

Just nu 46 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 22 november

Mer info

emma.holmstrom@slu.se eller Kristina.Wallertz@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan temaforskningsprogrammet FRAS och forskarskolan BECFOR samt Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på


 

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.