Så stoppar vi renkavle

Renkavle är ett svårbekämpat ogräs som just nu sprids på flera håll i landet. Har man fått in renkavle i sin odling, gäller det att arbeta med medvetna odlingsåtgärder för att hålla ogräset under kontroll.
Seminariet sammanfattar kunskapsläget och ger handfasta råd om hur spridning och förekomst av renkavle kan minskas.
Träffen riktar sig till jordbrukare, branschfolk och alla intresserade.

Tid och plats

Måndag 20 november kl 13.00 - 16.00, Crafoodsalen, Sundsvägen 14, Alnarp

Deltagaravgift

Fritt Just nu 57 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 17 november

Mer info

Lisa Germundsson
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta lisa.germundsson@slu.se

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Partnerskap Alnarp och LRF-Skåne

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program
Moderator: Göran Kihlstrand, LRF Skåne

13.00

Välkomna! Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp och Lennart Nilsson, LRF/LRF Växtodling

13.15

Per Widén, SJV Uppsala. Åtgärder för att förhindra spridning av renkavle

13.35

Anders TS Nilsson, SLU Alnarp. Hållbara odlingsstrategier mot renkavle.

13.55

Henrik Hallqvist, SJV Alnarp. Hållbar kontroll av renkavle - kemisk bekämpning och resistens

14.15

Kaffe

14.45

Nils-Gustav Nilsson, Planagården, Kattarp och Henrik Jönsson, Kornheddinge Staffanstorp. Renkavlebekämpning i praktiken, mina erfarenheter.

15.10

Kjell Ivarsson, LRF. LRF Växtodlings arbete med svårbekämpade gräsogräs.

15.20

Gemensam diskussion och summering, ledd av Agneta Sundgren, LRF.

16.00

Avslut, tack för idag.

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.