Inspiration från världen, praktik i Sverige

Både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Europa-Kommissionen lyfter fram agroforestrysystem som viktiga för att förse en växande befolkning med mat och samtidigt skydda miljön. Agroforestry kan minska sårbarheten för effekter av ett förändrat klimat och därmed öka livsmedelstryggheten. De bidrar dessutom till att bromsa den globala uppvärmningen genom att binda in kol i växtlighet och mark. Aktuella forskningssammanställningar visar att agroforestrysystem är produktiva och samtidigt bidrar med fler ekosystemtjänster än konventionell markanvändning såväl i tropiska som tempererade klimat.

På årets konferens ligger fokus på att visa på bredden i agroforestry, allt från odling på lantbruk i större skala till i den lilla skolträdgården eller samodlingen i stan. Konferensen kommer att lyfta fram praktiska erfarenheter av sortval, etablering, skötsel och skörd, ny forskning samt diskutera marknad, ekonomi och underlättande politiska styrmedel.

Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan praktiker, forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra aktörer i Sverige, men också mellan aktörer som arbetar med agroforestry i olika delar av världen. Mångåriga erfarenheter från utvecklingssamarbete i syd kommer att ge inspiration till dagens utveckling i Sverige och kanske leda till framtida samarbeten. Program

Poster: Vill du medverka med poster? Tillfälle att ställa ut postrarna kommer att finnas under hela konferensen och ett par kommer väljas ut för att presenteras kort muntligt. Mejla oss!

Anmäla medverkan i workshop: Vill du medverka och presentera i någon av de föreslagna sessionerna/workshops? Mejla kort vad du vill bidra med så tar vi kontakt med dig. Denna möjlighet är öppen t.o.m. den 15 september

Plenumsessionerna kommer att hållas helt eller delvis på engelska. De parallella sessionerna kommer att hållas på svenska eller engelska.

Vi vill också informera om ett anslutande event The Permaculture Orchard med Stefan Sobkowiak and Alexandre Guertin den 14 november. Mer information: https://humanecologynetwork.wixsite.com/workshop-nov14-2017

Tid och plats

SLU Alnarp, 16-17 November 2017. En studieresa arrangeras onsdagen den 15 november (mer information och anmälning nedan)

Deltagaravgift

Kostnader för mat och fika under konferensdagarna: 350 kr, konferensmiddag: 300 kr (exklusive dryck). I övrigt är konferensen är avgiftsfri men en avgift på 500 kr tas ut vid återbud om man inte avbokar sin plats före sista anmälningsdag om man inte kommer. Lunch, fika samt konferensmiddag betalas kontant eller via swish vid ankomst.

Anmälan senast, 30 oktober 2017

Mer info

Johanna.Bjorklund@oru.se, hitta till Alnarp
Anmälningstiden har gått ut, vänligen kontakta Johanna.Bjorklund@oru.se

Arrangör

Arrangörer: Agroforestry Sverige, SLU, Örebro Universitet, SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative), Focali (Forest Climate & Livelihood Research Network), Agroforestry Network
Finansiärer: SIANI, Jordbruksverket, Partnerskap Alnarp och Region Skåne
Anmälningsformulär:

Email

För- och efternamn

Organisation

Fakturaadress

Postnr och ort

Deltar

Program

Allergi etc.

Parallel workshops sessions - themes and schedule
More details on about the workshops will be found in the program. You may choose one theme for each session
Session 1 - Thursday, November 16th 16.00-18.00Session 2 - Friday, November 17th 8.30-10.00
Session 3 - Friday, November 17th 10.30-12.00Program

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.