Svensk odling av baljväxter till livsmedel

Välkommen till fältvandring och diskussion om svensk odling av baljväxter till livsmedel!

Är du intresserad av testa nya grödor eller öka din odling av bönor, linser eller ärter? Skulle du vilja att de baljväxter som du odlar används i nya hälsosamma livsmedel? Välkommen till en inspirerande eftermiddag där vi tittar på baljväxter i fält, tar del av en presentation om framgångsfaktorer i kanadensisk baljväxtodling och diskuterar engagemang i en odlargrupp som ska utvärdera baljväxtodling tillsammans med forskare i projektet New Legume Foods

New Legume Foods är ett fyraårigt (2017-2020) forskningsprojekt som bygger på samarbete mellan akademi och livsmedelsindustri. Projektets syfte är att utveckla attraktiva klimatsmarta livsmedel från svenskodlade baljväxter. http://blogg.slu.se/new-legume-foods/

Målgrupp: framförallt lantbrukare, men även andra aktörer inom lantbruks- och livsmedelssektorn samt intresserad allmänhet.

Tid och plats

Norra Knästorp (gård utanför Lund med ekologisk odling), därefter Alnarp, 20 juni 2017, kl 13.00 ? 18.30 (följt av middag)

Deltagaravgift

Fritt deltagande

Anmälan

Görs på denna sida, senast 16 juni 2017

Mer info

Georg.Carlsson@slu.se

Arrangör

Mötet arrangeras av projektet New Legume Foods och PartnerskapAlnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Middag

Önskemål

 

Program

13.00

Joel Månsson, ekologisk lantbrukare utanför Lund, tar emot oss och visar gårdens odling av konservärter och åkerbönor, samt provodling av bondbönor och vaxbönor

14.30

Fältbesök Alnarp: Georg Carlsson forskare vid SLU Alnarp, visar fältförsök med olika baljväxter, inklusive samodling med baljväxter och spannmål

16.00

Föreläsning och diskussion via videolänk (slottet, Alnarp) om framgångsfaktorer bakom kanadensisk baljväxtodling. Tom Warkentin, professor vid University of Saskatchewan, berättar om sin forskning inom förädling av nya baljväxtsorter, och svarar på våra frågor om odling av baljväxter i Kanada

17.00

Kort presentation av projektet New Legume Foods (Georg Carlsson/Elin Röös), och diskussion om medverkan i projektets odlargrupp; vilka grödor och odlingsåtgärder vill vi testa? hur ska de utvärderas? exempel på livsmedel baserade på dessa grödor?

18.30

Baljväxtbaserad middag

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.