Skapande av en ny vinregion: Sverige

Sverige är sedan år 2000 registrerat som vinland inom EU och det bedrivs en vinproduktion på 62 ha fördelade på 59 företag enligt SJV Trädgårdsproduktion 2014 (JO 33 SM 1501), arealen har sedan ökat pga av nyplantering och större satsningar sedan 2014. Sverige har regioner med goda förutsättningar för odling på grund av jordar med hög bördighet, låga infektionstryck, god odlingsed och god odlingsteknik samt gynnsamt klimatutveckling. Med denna Workshop vill vi skapa en ny vinregion och sammanföra aktörer som har kunskap och erfarenhet av vinregioner och dess marknadsföring.

Föreningen Svenskt Vin, arbetar för att utveckla och marknadsföra vin producerat på svenskproducerade druvor på den svenska och internationella marknaden. Det är en stor utmaning att komma in på en global marknad med en ny produkt, och nationellt är utbudet stort av vin från den internationella marknaden.

OIV (The International Organisation of Vine and Wine) ger årligen en master utbildning i den globala vinmarknaden. Som ett incitament och stöd i utvecklingen av Sverige som en ny vinregion vill vi genomföra en workshop med svenska vinodlare, intresserade forskare, rådgivare och ca 20 internationella OIV studenter.

Tid och plats

Torsdag 18 maj 2017 kl 08.30 ? 16.30 i Stora Sessionssalen, Slottet 2:a våningen, Slottsvägen 5, Alnarp

Deltagaravgift

Wordshoppen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. 43 anmälda och vi har tyvärr inte plats för fler anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 10 maj 2017

Mer info

Lotta Nordmark

Arrangör

Detta seminarium arrangeras av Partnerskap Alnarp och Föreningen Svenskt vin

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

Deltar på


 

Program

08.30

Meeting point at Alnarp, Coffe

09.00

Welcome to Alnarp and SLU, Lisa Blixt Germundsson och Lotta Nordmark

09.10

The Nordic Markets ? a test market for the wine world? / Urban Laurin och Håkan Hansson

09.30

Introduction to Systembolaget The Swedish retail monopoly /Urban Laurin

10.15

To be an importer at a monopoly market / Elisabeth Thorsén, Jakobsson & Söderström

10.45

Food and beverage in the region of Skåne / Helene Östberg

11.15

The Nordic light terroir / Christina Skjöldebrand, Lotta Nordmark

12.00

Lunch (free)

13.00

Workshop ? introduction ? How to build a new wine region and a new wine market ? the case of Skåne and Sweden /Christina, Lotta, Urban, Svenska vingård

13.30

Workshop

15.00

Presentation, Summary Conclusions/ Urban/Christina/Lotta

16.30

Close

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.