Äntligen betalt för svenska mervärden?! Alnarpskonferensen 25 januari 2017

Ett ökat intresse för närodlat och svenskt - hur tar vi tillvara potentialen? Priserna på svenska livsmedel ligger i många fall över billigare import. Handelns intresse för svenskmärkning av EMV-produkter ökar.

  • Vad innebär detta för svensk livsmedelsproduktion?
  • Hur säkerställer vi att odlaren/uppfödaren får del av mervärdet nu och framöver? Så att svenska odlare/uppfödare kan investera och växa.
  • Hur utvecklar vi de svenska mervärdena ytterligare? Konkurrenterna ligger inte på latsidan.

Lyssna på initierade talare från hela kedjan:

  • Maria Forshufvud VD på Svenskmärkning AB
  • Åsa Odell vice ordförande LRF
  • Michael Riedel, färskvaruchef vid Bergendahlsgruppen
  • Fredrik Fernqvist, SLU Alnarp
  • Erik O R Bengtsson, Karlsfälts gård
  • Otto Ramsay, Kullalamm

Avbrott för fikapaus och mingel.

Alnarpskonferensen är en naturlig mötesplats för alla som är engagerade i utvecklingen av jordbruks- och trädgårdsnäringen. I fjol var vi över 200 personer, så det är ett bra tillfälle till mingel och nätverkande.

Tid och plats

Onsdag 25 januari 2017 kl 13.00 ? 16.15, Crafoordsalen, Sundsvägen 12, Alnarp (Aulan, Alnarpsgården vid många anmälda)

Deltagaravgift

Konferensen har fritt inträde, middagen kostar preliminärt 300 kr Just nu 179 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast måndag 23 januari

Mer info

Lisa Germundsson

Arrangör

Workshopen arrangeras av Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF Skåne. Kvällsaktiviteten arrangeras i samarbete med Skånska Agronomklubben, Skånska Lantmästarklubben och Sveriges Hortonomförbundet

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Konferens

Biotron

Student

Middag

(anmälan först komplett efter inbetalning av anmälningsavgiften)

Önskemål

 

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.

     
Växande möte - Baljväxter som framtidsgröda
Konferensen Lantbygg - Industriella förnyelsebara hållbara byggmaterial från lantbruket och landet
Krisberedskap i växtodlingen - vad krävs och hur står det till


 

2019 års datum för projektansökningar är 15 feb och 15 okt

 


Dokumentation
Konferenser 2019

Konferenser 2018

 


Årets mentorprogram
Anmäl dig här!