Södra Sveriges Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö

Rådgivare, konsulenter, lärare, säljpersonal, försöksledare med flera hälsas varmt välkomna till årets konferens.
Programmet har utarbetats i samråd med försöksorganisationerna och rådgivarna.
Vi vill förmedla aktuell kunskap om södra Sveriges växtodling som kan vara underlag för utbildning och rådgivning under kommande vinter.

Årets samarbetspartner är Svenska Foder

Tid och plats

Tisdag 6:e - Onsdag 7:e december 2016 i Växjö Konserthus i centrala Växjö (Västra Esplanaden 10-14)

Deltagaravgift

Avgiften är 1 250 kr + moms för en konferensdag eller 2 250 kr + moms för båda dagarna. I avgiften ingår konferensrapport, lunch och kaffe vilket faktureras.
Vid avbeställning efter 1 december debiteras 600 kr + moms
Just nu 177 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 24 nov 2016. Faktureringsadress måste anges.

Logi

Beställning av rum görs av deltagarna själva.
Vi har förhandsbokat rum på Växjö konserthus/Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, Växjö och Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6 Växjö
Beställning av dessa rum görs senast 5 november på bokning.vaxjo@elite.se eller telefon 0470 - 70 22 00.
Ange bokningskod SLU för att få konferenspriset 980 kr + moms för ett enkelrum och 1 180 + moms för ett dubbelrum.
Ett alternativ är Best Western Hotell, Royal Corner, Liedbergsgatan 11, telefon 0470-701 000 där priset är 858 kr + moms för enkelrum om du anger kod Alnarp0612. Sista bokningsdag här är 21 november.

Resa

Tåg eller buss: Växjö konserthus/Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, ligger 5-10 minuters promenad från Växjö resecentrum.
Bil: Bilparkeringar finns i anslutning till hotellet. Parkeringsbiljetter kan köpas i automat eller i hotellets reception. Det finns även kommunala parkeringar runt om från 5:-/h till 20:-/h samt parkeringshus.
De kommunala är från 09.00-18.00 och gratis resten av dygnet.

Mer info

Lisa Germundsson eller Dave Servin

Arrangör

Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Organisation

Fakturareferens

Ev. PO/inköpsorder

Fakturaadress

Postnr och ort

Middag


Önskemål

Deltar på


Konferensrapport st konferensrapporter (100 kr/st + moms), 1 st ingår
 

Program tisdag 6 dec

09.00

Välkommen till den 43:a regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö Lisa Germundsson och Dave Servin Partnerskap Alnarp, SLU

09.05

Försöksåret 2016. Nystartade försöksserier Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Skåne och Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland

Ogräs och Växtskydd

09.20

Aktuella ogräsresultat 2016 i höstraps, spannmål och majs Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp

10.00

Hönshirs, biologi och kontroll, Lars Andersson, SLU

10.15

Kaffe

10.45

Vad händer nu med glyfosat? Peter Bergkvist, Kemikalieinspektionen

11.00

Bestämmelser om skyddsavstånd och tvärvillkor - vad gäller? John Nörregård, Länsstyrelsen Skåne

11.15

Kunskapsläget kring ytavrinning och skyddszoner Jenny Kreuger, SLU

Förgröning och vattendirektiv

11.35

Senaste nytt om förgröning Britta Lundström, Jordbruksverket

11.50

Senaste nytt om vattendirektivet Markus Hoffman, LRF

12.05

Lunch

Växtskydd

13.05

Svampförsök i stråsäd 2016 Gunilla Berg och Louise Aldén, Jordbruksverket Alnarp

13.30

Inventering skidgallmygga och svampsjukdomar i höstraps Gunilla Berg, Jordbruksverket Alnarp och Christer Nilsson, Agonum

13.45

Försök skidgallmygga, bomullsmögel och ljus bladfläcksjuka i höstraps Albin Gunarsson, SFO

14.00

Low yields 2016 in winter oilseed rape in northern Germany ? what are the causes? Low yields 2016 In winter oilseed rape In northern Germany ? what are the causes Rainer Kahl, RAPOOL RING GmbH

14.30

Kaffe

15.00

Rapsmästaren Anders Fällman, Tidningen Lantmannen och Anneli Kihlstrand, SFO

15.15

Varför fick vi låga skördar i höstraps 2016? Samt strategier för 2017 Per-Erik Holmgren, HIR Skåne och Dave Servin, SLU

15.40

Fusarium i vete och majs Paula Persson, SLU

15.55

Stjälkbakterios i potatis Paula Persson, SLU

16.15

Aktuellt från Svenska Foder och välkomna till bords! Ingemar Gullberg, Mats Kilany, Charlotte Lindén, Jonny Torevik; Svenska Foder.

16.40

Slut

Program onsdag 7 dec

Växtnäring och växtodling

08.10

Ny åkermarkskarta Bo Stenberg, SLU

08.30

Riskbedömning av fosforförluster Faruk Djodjic, SLU

08.50

Hur länge kan vi fortsätta med underskott på fosfor? Henrik Nätterlund, HS Konsult

09.10

Kvävestrategier och kväveformer i höstvete L3-2299, L3-2301 Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet Skaraborg och Gunnel Hansson, HIR Skåne

09.45

Kaffe

10.15

Kvävemätning i höstveteförsök med stråmätningsmetod Göte Bertilsson, Green Gard

10.30

Kvävestegar i höstvetesorter L7-150, Kvävebehov hos olika maltkornssorter, L7-426, Sortanpassad kvävegödning till Absolutvete L7-1010 Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

10.55

Mikronäring i spannmål Karin Hamnér, SLU

11.10

Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur, resultat av 5 års försök Lena E Holm, SLU

11.30

Räkna med vallen i växtföljden Göran Bergkvist, SLU

11.45

Så här fortsätter Greppa Näringen Stina Olofsson, Jordbruksverket

12.00

Lunch

13.00

Proteingödsla foderspannmål, lönsamt eller inte? Erik Olsson/Johan Bertilsson, examensarbete

Vall och grovfoder

13.15

Proteinkvalitet i vall Elisabeth Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad

13.30

Näringskvalitet i rörsvingel/hybrid Elisabeth Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad

13.45

Näringskvalitet i vallsortprovning Magnus Halling, SLU

14.00

Kväveeffektivitet på mjölkgårdar Christian Swensson, SLU

14.15

Fröblandningar med lusern Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge

14.30

Avslutning och tack för i år Lisa Germundsson, Dave Servin Partnerskap Alnarp, SLU

14.35

Kaffe

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.