Alnarps Nötköttsdag - 10-års jubileum

Positiva signaler för svenskt nötkött! Vad har hänt de senaste 10 åren och vart är vi på väg?
Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. - En mötesplats för att skapa kontakter och lyfta behovet av tillämpbar forskning för utveckling av företagandet inom nötkött.

Tid och plats

Torsdag 1 december kl 09.00 ? 15.30, Aulan Alnarpsgården, Alnarp

Deltagaravgift

300 kronor (inkl. moms), studenter på lantbruksskolor halv avgift. Inkluderar dokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, faktureras i efterhand. Just nu 125 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 25 november

Mer info

Madeleine Magnusson

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Institutionen Biosystem och teknologi (BT), Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne och Skånes Nötköttsproducenter.

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Ev. fakturaref.

Fakturaadress

Postnr och ort

Önskemål

Deltar på


 

Program

Moderator: Anna Kristoffersson, Skånes Nötköttsproducenter

9.00

Registrering, kaffe med fralla

9.30

Inledning

Perspektiv på svensk nötköttsproduktion och Tillväxt Nötkött

-     Hur behåller vi farten?

   Lennart Wikström, Tejarps Förlag AB

Biffen i ugnen ? hur smakar den?

-     Tillagningens betydelse för måltidsupplevelsen

   Eva Thuresson, Kock, Allé på Österlen, Svinaberga

Köttkvalitet

-     Parametrar som påverkar och hur kan vi möta marknaden

Anders H Karlsson, Husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara 

Svensk nötköttsproduktion i ett hållbarhetsperspektiv i världen

-       Hur möter vi handeln och våra konsumenter

Christian Swensson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp

12.20

LUNCH

13.20

Omvärldsspaning

-     OECD/FAO prognos för nötköttsproduktion fram till 2025 samt resultat från

Agri Benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv

   Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen AB

Nya möjligheter att hålla ordning på och registrera djuren genom digitalisering och bättre management

- Ett exempel från England

Sally Ashwell, Farmplan

Bensträckare

Framgångsrik företagsledning

-       Vad bör vi fokusera på?

   Ove Karlsson, Kompetenscentrum företagsledning, SLU Alnarp

Sammanfattning av dagen och avslutning

15.30

Kaffe

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.