Alnarps Grisdag

FRAMTIDSSPANING- HUR BIBEHÅLLER SVENSK GRISPRODUKTION SITT FÖRSPRÅNG?

Dagen kommer att bjuda på inlägg från producenter som satsat på olika produktionsformer och på diskussioner kring framtida marknad och konkurrenssituation. Välkomna till en spännande och inspirerande dag kring den svenska grisproduktionens framtid!

Moderator: Mattias Espert, ordförande i Skåne och Blekinges Grisproducenter

Tid och plats

Torsdag 6 oktober kl 09.00 ? 15.00, Aulan, Alnarpsgården Sundsvägen 6, Alnarp

Deltagaravgift

Konferensen kostar 300 kr, faktureras i efterhand Just nu 53 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 30 september

Mer info

Anne-Charlotte Olsson

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) och LRF Skåne

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Ev. fakturaref.

Fakturaadress

Postnr och ort

Önskemål

 

Program

09.00

Registrering, kaffe med fralla

09.30

Inledning

09.50

Svensk grisproduktion i ett europeiskt perspektiv.

Margareta Åberg Andersson, ansvarig för gris, LRF Kött.

10.20

Offentlig upphandling och export. Möjligheter med svensk grisproduktion.

Axel Hansson, marknadsutvecklare, LRF.

10.50

Bensträckare

11.00

Funderingar kring framtiden för svensk grisproduktion och kring varför vi satsat på att utöka.

Ingemar Olsson, ordf. Sveriges Grisföretagare, konventionell grisproducent.

11.30

Presentation av våra nya byggnadslösningar och tankarna bakom dessa.

Mats Olsson, konventionell grisproducent.

12.00

LUNCH

13.00

Därför har vi valt EU-ekologisk grisproduktion.

Gun Ragnarsson, ekologisk grisproducent.

13.30

Bensträckare

13.40

Så här tänkte vi när vi satsade på Frilandsgrisen.

Eva och Mikael Larsson, producenter av Frilandsgrisen.

14.10

Min bedömning av den framtida marknaden och konkurrenssituationen för svensk grisproduktion.

Jonas Tunestål, VD, KLS Ugglarps AB.

14.40

Avslutande reflektioner och avtackning

14.50

Kaffe

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.