Fältvandring potatis

Vi ser på försök av SLU, Hushållningssällskapet och Lyckeby Starch rörande bladmögel och alternaria i både mat- och stärkelsepotatis, gödsling i stärkelsepotatis och resistensförädling i matpotatis.

Tid och plats

Onsdag 3 augusti, samling 09.00 på Nymö gård, utanför Kristianstad.

Deltagaravgift

Fritt Just nu 24 anmälda.

Anmälan

Görs på denna sida, senast 1 augusti 2016

Mer info

Lisa Germundsson, 0722-17 47 61

Arrangör

SLU, Hushållningssällskapet och Lyckeby Starch

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Önskemål

 

Program

Samling 09.00 på Nymö gård, utanför Kristianstad

Alternaria. Erland Liljeroth, SLU

Sortförsök i stärkelsepotatis.  Henrik Knutsson, Lyckeby.

Därefter färd till Mosslunda.

Bladmögel. Lars Wiik, HS, Erland Liljeroth, SLU och Henrik Knutsson, Lyckeby.

Resistensförädling i matpotatis. Catja Selga och/eller Fredrik Reslow, SLU.

Förmiddagskaffe i fält.

Ugerup

Bladmögel: kaliumfosfit, reducerade doser, prognosmodell. Gabriella Olsson och /eller Henrik Knutsson, Lyckeby

Helgegården

Gödningsförsök, Kalium, Lyckeby Organic. Gabriella Olsson, Lyckeby

Alternaria. Erland Liljeroth, SLU

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.