Odlingssystemförsöket i Önnestad

Odlingssystemförsöket i Önnestad som pågått sedan 1987 har de senaste åren haft delfinansiering från flera håll (SLF, Partnerskap Alnarp, Region Skåne samt från Jordbruksverket för resultatspridning) men efter 2015 finns ingen finansiering.Beslut har därför fattats att lägga ner försöket. Detta kan man sörja, men det kan också vändas till något konstruktivt!

Under 2016 kommer havre att odlas över hela försöksfältet och 2017 blir det därmed en unik möjlighet att göra undersökningar på mark och gröda med samma förfrukt men olika odlingssystem de 29 åren dessförinnan!

Alla intresserade är välkomna till den 10 mars i Alnarp eller via videolänk från Ultuna och Skara!

Tid och plats

Torsdagen den 10 mars 2016, Stora Sessionssalen, Alnarps Slott, Slottsvägen 5, Alnarp Karta

Deltagaravgift

Fritt deltagande

Anmälan

Görs på denna sida, senast 8 mars 2016

Mer info

Per Modig eller i speciell inbjudan

Arrangör

Workshopen arrangeras av HUshållningssällskapet i samarbete med Partnerskap Alnarp

Anmälningsblankett:

Email

För och efternamn

Ev. organisation

Lunch

Önskemål

 

Program
09.30Fika
10.00Presentation av resultat från Odlingssystemförsöken i Bollerup och Önnestad
12.00Lunch
13.00Workshop: Hur kan avslutningen av Odlingssystemförsöket i Önnestad utnyttjas på bästa sätt?
15.00Avslut