Minuter kvar (spara):
Projekt:
Förnamn Efternamn E-mailInst/enh Telefon
Sökande:
Ev. medsökande:
Ansökan avser
Projektet är ett Ansökningsdatum
Ämnesgrupp/er
Flerårig Projektstart ååmm Projektslut ååmm (inkl. publicering)
Projekttitel (svensk)
Projekttitel (engelsk)
Sammanfattning
av projektet
Kommunikationsplan
Ev. bilagor Du kan inte ladda upp bilagor utan att ansökan är sparad, klicka på Spara-knappen längst ner!
År:
Finansiering från partnersföretag, värdet (pengar eller arbetsinsats) matas in som kronor, positivt heltal
Summa medel från partnersföretag 0
Övrig finansiering, ange finansiär, värdet (pengar eller arbetsinsats) matas in som kronor, positivt heltal
Summa övrig finansiering 0
Kostnader personal, ange person och antal timmar * total timkostnad inkl. OH, ange kostnad som positivt heltal för resp. år, använd gärna SLU's fullkostnadskalkyl för SLU-personal för att beräkna timkostnad!
Summa personalkostnader 0
Övriga kostnader (material, resor etc., ange kostnad som positivt heltal för resp. år)
Summa övriga kostnader 0
Från Partnerskap Alnarp nu sökta medel
Balans (ska vara 0) 0
Övrigt
Beviljat belopp
förvaltas av
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.