Foto Jan Larsson 

 

Höstmöte och Lantmästardag, 2013-11-28

Johan Spendrup, VD och bryggmästare på Gotlands Bryggeri intervjuades av Agneta Lilliehöök, Lantbrukets Affärer
Hans Thorell, Lantmännen talade kring
Maltkorn – från sortval och förädling till öl
Det mesta av arrangemanget hade förberetts och genomfördes med hjälp av lantmästarstudenter.

Övre raden från vänster:
Erica Svensson (drivande ledare i detta projekt)
Ida Nilsson
Marie Kolm
Jenny Stjärnerud

Nedre raden
Joacim Furuhammar
Johan Gustafsson
Sebastian Hemmesåker
Johan Persson
Petter Gustafsson
Henrik Rivander

Foto: Ida Karlsson
Mingel under Lantmästadagen