Foto Jan Larsson 

 

Framtidens växtodling i sydöstra Sverige

10.00 Inledning
10.10

Växtskydd: Strategier med hänsyn till de nya kraven på integrerat växtskydd.

11.10

Växtnäring och odlingssystem

13.10

Vad betyder management för skördenivåerna?

14.10

Betydelsen av god etablering och åtgärder för att undvika markpackning.

  • Johan Arvidsson SLU
  • Hans Romarker, HS.
15.10 Sammanfattande diskussion
15.30 Avslut, kaffe