Foto Jan Larsson 

 

Visning av biogasförsök med efterföljande seminarium, 2013-06-18

  Detaljprogram för Del 1, Visning av biogasförsök på Alnarp
13.00 Välkomna till visning av biogasförsök (Kjell Christensson, Biogas Syd & Lisa Germundsson, SLU Alnarp)
13.05 Odlingssystemförsök på Lönnstorp samt Optrin (Maria Ernfors & Erik Rasmusson, SLU)
14.00 Växtföljder med biogas-, livsmedels- och vallgrödor (Charlott Gissén, Georg Carlsson & Thomas Prade, SLU)
14.20 Integrerad ogräsbekämpning i höst- och vårraps (Allan Andersson) samt Etableringsteknik i höstraps (Sven-Erik Svensson
14.40 Kaffe på Lönnstorps försöksstation
15.00 Avfärd från Lönnstorp till försöksfälten söder om Alnarpsparken
15.10 Salix till biogasproduktion (Johannes Albertsson, SLU)
15.35 Baljväxtrika vallar som biogassubstrat (Georg Carlsson & Thomas Prade, SLU)
16.00 Fältvandringen avslutas (Lisa Germundsson, SLU)
  Detaljprogram för Del 2, Aktuell forskning inom biogasområdet - seminarium
17.00 Välkomna till Biogasseminariet – Kjell Christensson, Biogas Syd och Lisa Germundsson, SLU Alnarp
17.05 Crops 4 Biogas, Lovisa Björnsson & Charlott Gissén (LTH & SLU Alnarp)
17.30 Betblast som biogassubstrat, Emma Kreuger & Sven-Erik Svensson (LTH & SLU)
17.45 Multifunktionella mellangrödor som biogassubstrat, Allan Andersson & Anders Nilsson (SLU Alnarp)
18.00 Baljväxtrika vallar på marginalmarker som biogassubstrat, Georg Carlsson & Thomas Prade (SLU)
18.40 Ärtrev som biogassubstrat, Sara Bergström Nilsson (HS Halland)
19.00 Potatisblast som biogassubstrat, Henrik Andersson (projektledare)
19.20 Effektivare biogasproduktion med självseparerande gödsel, Knut-Håkan Jeppsson & Sara Bergström Nilsson (SLU Alnarp & HS Halland)
19.35 Råvaruförsörjning till SBI Biogas Jordberga, Lars Sjösvärd (SBI) och Torgil Johansson (SB3)
19.50 Diskussion
20.00 Avslutning