Foto Jan Larsson 

 

Tillsammans möter vi framtiden starkare:

Forskningsbehov och samverkan inom animalieproduktionens system, byggnader och djurmiljö

Workshop 17 juni 2013 i Alnarp kl. 9:30–15:30
 

Under dagen diskuterades framtida forskningsbehov, vad och hur det kan genomföras och finansieras och hur vi kan utveckla samverkan på olika sätt, genom forskning, expertmedverkan, försök, utbildning och utåtriktade aktiviteter.

Sammanfattning från dagen.

  Välkomsthälsning och möjligheter vid Alnarp - Anders Herlin, Lisa Germundsson.
  Utmaningar och visioner för forskning och samverkan 5-7 år framåt– forskare vid SLU Alnarp:
Anders Herlin
Jos Botermans
Christian Swensson
Christer Bergsten
Christer Nilsson
 

Näringarnas forskningsbehov. Djurslagsvis sammanställningar föredras och det blir tillfälle att berika bilden.

  Process/grupparbeten om näringens forskningsbehov och samverkansprojekt. Processledare: Anita Persson, LRF Skåne.
  Summering av dagen