Foto Jan Larsson 

 

Renkavle, 2013-02-05

13.00 Mötet öppnas, Dave Servin, Partnerskap Alnarp, Lars Andersson SLU och Henrik Hallqvist SJV
 
13.15 Renkavle-projekt SLU, Anders TS Nilsson, SLU och Liv Åkerblom, SLU
 
13.45 Integrerad bekämpning av gräsogräs, Peter Kryger Jensen, Aarhus Universitet
 
14.30 Integrerad kontroll av renkavle i Tyskland, Ulrich Henne, Schleswig-Holstein
 
15.15 Kaffe
 
15.30 Bekämpningsstrategier Lydinge Gård, Jan Jönsson, Lydinge
 
16.00 Diskussioner och slutsatser, Lars Andersson, SLU
 
16.30 Avslut