Foto Jan Larsson 

 

Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2013

Onsdagen den 27 februari 2013.

Inledning "SLU och samverkan" rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU

Bilden till höger: rektor Lisa Sennerby Forsse tackar koordinator Dave Servin för väl utfört värv inom Partnerskap Alnarp 2004-2013.

Forskning och innovationers betydelse för Matlandet Sverige och hållbar livsmedelsproduktion, departementsråd Sofia Jöngren
 

Modern växtbioteknik – så kan den bidra till bättre miljö och ökad hållbarhet, Sten Stymne prof. SLU
 

Att tyda attityder till modern växtbioteknik, Misse Wester, riskforskare, docent, FOI
 

Bioteknikens betydelse i en hållbar livsmedelsförsörjning, Jan Eksvärd, LRF
 

Diskussion under ledning av Annika Åhnberg: Vad kan den moderna biotekniken bidra med till ett hållbart svenskt jordbruk? Representanter från de politiska partierna: Sven Christer Akej (M) och Pyry Niemi (S), Anders Lunnerud, Ekologiska Lantbrukarna, Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill samt föredragshållarna
 
   

Management och tillväxt i växtodling och animalieproduktion

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet, Ove Karlsson, Hushållningssällskapet Halland
 

Erfarenheter från praktiken: Att växa, Mats Olsson lantbrukare Kalmar

Management av stora och växande lantbruksföretag; erfarenhet från rådgivningen Kenneth Olsson, LRF Konsult
 

Tillväxthinder i växtodlingsföretag och förslag på åtgärder Anders Kraft, Växtråd
 

Erfarenheter från danska lantbruksföretag, Svend Rasmussen, Köpenhamns Universitet
 

Att styra stora mjölkföretag: Som att flyga jumbojet, Annika Engquist, Växa Sverige