Foto Jan Larsson 

 

Seminarium

Potatisforskning i Alnarp 2012-12-12

13.00 Öppning, Ulrika Carlson-Nilson och Siri Caspersen
13.05 Potatisforskning vid LTJ-fakulteten, Håkan Schröder
13.15 Kemiska ämnen hos potatis påverkar insektsangrepp, Peter Witzgall
13.35 Bladmögel och lite om Alternariaresistens, Erland Liljeroth
13.55 Stjälkbakterios, lackskorv/groddbränna och potatisbladmögel, Anders TS Nilsson
14.15 Potatisförädling i Alnarp, Ulrika Carlson-Nilsson
   
15.00 Lagring av potatis i ett föränderligt klimat, Sven-Erik Svensson
15.20 Kalciumstrategier för ökad inre kvalitet, Helene Larsson-Jönsson
15.40 Högre lönsamhet i potatisodlingen, Joakim Ekelöf
16.00 Effektiva sorter för bättre fosforutnyttjande, Siri Caspersen
16.20 Avslutning, Dave Servin