Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö, 2012-12-04

Konferensrapporten
  Program tisdag 4 dec
09.00 Välkommen till den 40:e konferensen
Dave Servin
, SLU
09.05 Försöksåret 2012. Nystartade försöksserier. Presentation Fältforsks ämneskommittéer, Ola Sixtensson, HS Malmöhus Mattias Zetterstrand, HS Kristianstad och Erik Ekre, HS Halland
  Växtodlingsaktuellt
09.20 Utvintringsskador i höstvete 2012 Gunnar Svensson, SLU Alnarp
09.40 Marknadsläget för maltkorn, vete och oljeväxter Mats Eriksson, BM Agri
   
Ogräs och växtskydd
10.30 Aktuella ogräsresultat 2012 i spannmål och majs, Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
10.55 Kombination av radhackning och kemisk bekämpning i oljeväxter och sockerbetor, Per-Anders Algebo, JTI, Anders TS Nilsson, SLU Alnarp och Robert Olsson, NBR
11.25 Gråmögel i höstraps, Albin Gunnarsson, Svensk raps
11.40 Förklaringar till höga skördar i höstraps 2012, Henrik Strindberg, Svensk raps
11.55 Skördeutveckling i sortprovning under 40 år, Staffan Larsson, SLU Uppsala
12.15  
13.15 Utveckling under 40 år. Framtidens utmaningar, Christer Nilsson, Agonum Konsult och Lennart Henriksson, f.d. SLU Alnarp
  Kan vi klara framtida bekämpning av bladlöss?
13.45 Aktuellt om bladlussituationen, Inger Åhman, SLU Alnarp
13.55 Plantprat - Resistens mot bladlöss i korn och vete, Inger Åhman, SLU Alnarp
14.10 Bladlusbekämpningsförsök i vårsäd 2012, Gunnel Andersson, Jordbruksverket Kalmar
14.25 Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna, Ola Sixtensson, HS Malmöhus, Mariann Wikström, Agro Plantarum
14.45 Bladlusbekämpning i sockerbetor Åsa Olsson, NBR
15.00  
15.30 Bekämpningsalternativ mot bladlöss, Mats Andersson, Bayer, Bernt Bertilsson, Nordisk Alkali och Bertil Hult, Syngenta
16.00 Svampbekämpningsförsök 2012, Gunilla Berg, Louise Aldén-Demoling, Jordbruksverket Alnarp
16.35 Presentation Bayer, Mats Andersson, Bayer
16.50  
   
   
  Program onsdag 5 dec
  Växtnäring
08.15 The contribution of changing agronomic practice to wheat yield trends in the UK, Stuart Knight, NIAB TAG The National Institute of Agricultural Botany, Cambridge
09.15 Kvävebehov i höstvete, M3-2278, Anna-Karin Krijger, HS Skara
09.25 Kvävebehov i höstkorn, M3-2287, Anna-Karin Krijger, HS Skara
09.35 Absolutkalibrering och kväveprognoser i höstsäd Gunilla Frostgård, Yara
09.50 Ny forskning för bättre kväveeffektivitet i stråsäd, Torgny Näsholm/Sandra Jämtgård, SLU Umeå
 
10.35 Metoder för minskat fosforläckage och ökat växtnäringsutnyttjande vid användning av flytgödsel, R0-1301, Helena Aronsson, SLU Uppsala
  Vall och grovfoder
11.10 Grovfoderverktyget, Hans Hedström, HS Rådgivning Agri AB
11.20 Uthållighet och avkastning hos engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel, Magnus Halling, SLU Uppsala
11.40 Försök med proteinvall, L6-4601, Jan Jansson, HS Sjuhärad
12.00  
13.00 Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter, L5-6600, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB och Karin Andersson, HS Väst
13.15 Etableringsmetod och frösådd skräppa i vall, R6-3521, Bodil Frankow Lindberg, SLU Uppsala
   Potatis och betning i spannmål
13.35  Bladmögelbekämpning 2012, Lars Wiik, HUSEC och Anna Gertsson, Jordbruksverket Alnarp
14.05 Fosfit som tillsats i bladmögelbekämpningen, Erland Liljerot, SLU Alnarp
14.20 Mindre spill och lagringsförluster i potatis ger högre täckningsbidrag, Joakim Ekelöf, Lyckeby Stärkelse
14.35 Betningens möjligheter i spannmålsodlingen, Per Henriksson, SVUF
14.55 Avslutande diskussion Dave Servin, Partnerskap Alnarp, SLU
15.00