Foto Jan Larsson 

 

Delaktighet och aktörssamverkan i lantbrukets FoU, 2012-11-26

  Måndagen den 26 november kl 10.00 - 16.30.
  Introduktion
Olika sorters aktörssamverkan, begreppsutredning, Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet, Kristianstad
  Varför forska tillsammans, Hillevi Helmfrid, Hållbar utveckling - Process & Perspektiv m fl.
Ljudfil Anita Gunnarsson och Hillevi Helmfrid
  Utmaningar och dilemman - Erfarenheter från BoT-A, projekt för långsiktig aktörssamverkan kring potatisforskning, Jenny Höckert, PhD, SLU, Skara, samt Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet
Ljudfil Anita Gunnarsson och Jenny Höckert
  Utmaningar dilemman och paradoxer med interaktiv forskning, Lennart Svensson, Professor, Linköpings universitet. Forskningsledare vid APel
Ljudfil Lennart Svensson
  Reflektion kring dilemman i aktörssamverkansforskning, Hillevi Helmfrid, Hållbar utveckling - Process & Perspektiv m fl.
  Vägar framåt. Leva med dilemman/upplösa dilemman. Hillevi Helmfrid, Hållbar utveckling - Process & Perspektiv m fl.
  Tankar från nyckelaktörer i slutet av dagen: Vad vill vi och vad behöver vi göra?
LRF - Lisa Germundsson verksamhetsutvecklare och ställföreträdande regionchef vid LRF i Skåne
SLU Alnarp - Håkan Schroeder, prodekan för LTJ-fakulteten, Alnarp, d v s ställföreträdande fakultetschef
SJV - Hans Karlsson handläggare, landsbygdsavdelningen, landsbygdsutvecklingsenheten
SLF - Titti Jörngren, vice ordf. i SLF?s styrelse
Formas - Jan Svensson, biträdande enhetschef för forskningsenheten på Formas
  Summering och avslutning. Magnus Ljung, SLU, Skara och Ultuna, statskonsulent och kommunikationsforskare.