Foto Jan Larsson 

 

Att göra risker till möjligheter! 2011-11-05

Välkommen, Magnus J Stark, KSLA
och
Dave Servin, koordinator Partnerskap Alnarp
Inledning, Åsa Odell, lantmästare, LRF
Hur har vi hanterat den sammanlagda risken i företaget för att kunna utvecklas och bli framgångsrik?
Två lantbruksföretagare berättar om vilka risker de har haft att hantera i sina företag, och vilka strategier de har haft för att hantera dessa.
 
Per Lindahl, kycklingproducent utanför Kristianstad
Lars Öhman, Stavlösa gård, Ett spannmålsföretag på Östgötaslätten med odling, skörd, torkning av foderspannmål, brödsäd, oljeväxter och utsäde.
Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och finns det en koppling till gårdsekonomin?
Carl Johan Lagerkvist, professor, institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Strategi för riskhantering som framgångfaktor. Hur gör man i Danmark?
Helhetsorienterad riskstyrning. Ett utvecklat redskap för att bedöma och hantera risk i lantbruksföretaget Michael Friis Pedersen, ErhvervsPhD studerende, cand.oecon.agro, Økonomi & Virksomhedsledelse, Videncentret for Landbrug
Vad kan jordbruket lära från grönsaksnäringen?
Lars Wall Persson, Ellenholm & Vadensjö, Skåne. Företaget är uppdelat i tre delar. Klassikt lantbruk med jordbruksgrödor som raps, höstvete och sockerbetor. Del två består av grönsaksodling och del tre är grönsakspackeriet.
Slutdiskussion med panel och engagerade deltagare.